Văn thư, lưu trữ là công tác không thể thiếu trong hoạt động của mỗi cơ quan và là công việc của tất cả công chức, viên chức chứ không riêng một cá nhân. Nó có vai trò gắn kết và lưu giữ mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức và có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ban Quản lý Khu công nghệ cao là cơ quan quản lý nhà nước tương đương cấp Tổng cục được thành lập tại Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng; đến ngày 03 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
    

Thành phố Đà Nẵng: Ban hành Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ

Thông báo về nội dung tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử, trực thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Thông báo về việc đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện báo cáo thống kê và đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

Hướng dẫn lập hồ sơ giấy

Chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ

Chấn chỉnh trong việc chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ tại thành phố Đà Nẵng

Danh sách video

STT Tiêu đề
1 LAP HO SO DIEN TU PM QLVBDH
2 VIDEO
Hiển thị 2 kết quả.

0 0 0 0 5 4 3 5 8 1
Hôm nay: 234
Hôm qua: 728
Tháng này: 18370
Tổng cộng: 0000543581