Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trên 20 trường trung học phổ thông công lập (trường THPT). Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại một số trường THPT, Sở Nội vụ được biết, hạn chế lớn nhất hiện nay của các trường THPT là chất lượng ban hành các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ như: Danh mục hồ sơ, danh mục thành phần tài liệu, bảng thời hạn bảo quản chưa cao, việc lập hồ sơ chưa đúng quy định, chưa thực hiện công tác lưu trữ.
Chào mừng 55 năm thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (04/9/1962 - 04/9/2017) và 100 năm thành lập Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (29/11/1917 - 29/11/2017), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày Trưng bày Di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu của Việt Nam.
   

Danh sách hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B của thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Cuộc thi viết bài tuyên truyền chào mừng 70 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam

Nộp lưu tài liệu dự án, công trình xây dựng vào Lưu trữ lịch sử

0 0 0 0 0 0 7 7 1 1
Hôm nay: 225
Hôm qua: 426
Tháng này: 7711
Tổng cộng: 0000007711